Base

First Name

Ingee

Last Name

Kim

Employer

Bona Sapiens, Inc.