Base

First Name

Dmitriy

Last Name

Novikov

Employer

Deutsche Bank